Kết quả xổ số Power 6/55

Power 6/55 » Power 6/55 09/10/2021

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

71.577.732.450 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.274.350.550 đồng

Kỳ quay thưởng: #00631 - Thứ 7 ngày 09/10/2021

01 22 25 38 39 54 19

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 71.577.732.450
Jackpot 2 0 4.274.350.550
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 609 500.000
Giải ba 13.743 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 07/10/2021

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

69.234.635.100 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.014.006.400 đồng

Kỳ quay thưởng: #00630 - Thứ 5 ngày 07/10/2021

06 15 21 24 45 55 46

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 69.234.635.100
Jackpot 2 0 4.014.006.400
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 577 500.000
Giải ba 13.241 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 05/10/2021

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

67.505.291.850 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.821.857.150 đồng

Kỳ quay thưởng: #00629 - Thứ 3 ngày 05/10/2021

11 16 17 19 38 43 24

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67.505.291.850
Jackpot 2 0 3.821.857.150
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 697 500.000
Giải ba 13.893 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 02/10/2021

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

65.583.214.500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.608.293.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00628 - Thứ 7 ngày 02/10/2021

05 06 22 26 49 51 32

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 65.583.214.500
Jackpot 2 0 3.608.293.000
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 437 500.000
Giải ba 8.958 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 30/09/2021

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

64.225.888.500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.457.479.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00627 - Thứ 5 ngày 30/09/2021

18 23 26 32 46 49 54

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64.225.888.500
Jackpot 2 0 3.457.479.000
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 547 500.000
Giải ba 11.347 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 28/09/2021

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

62.152.928.850 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.227.150.150 đồng

Kỳ quay thưởng: #00626 - Thứ 3 ngày 28/09/2021

07 22 25 40 49 50 37

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62.152.928.850
Jackpot 2 0 3.227.150.150
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 543 500.000
Giải ba 11.145 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 25/09/2021

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

60.108.577.500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

2.459.205.725 đồng

Kỳ quay thưởng: #00625 - Thứ 7 ngày 25/09/2021

07 20 27 43 48 51 37

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 60.108.577.500
Jackpot 2 2 2.459.205.725
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 586 500.000
Giải ba 10.788 50.000

XEM THÊM POWER 6/55 (7 Kỳ)

Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55 Mở rộng