Kết quả xổ số Mega 6/45

Mega 6/45 » Mega 6/45 15/10/2021

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

30.980.331.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00797 - Thứ 6 ngày 15/10/2021

05 13 17 20 29 45

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 30.980.331.000
Giải nhất 18 10.000.000
Giải nhì 1.195 300.000
Giải ba 17.257 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 13/10/2021

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

27.804.912.500 đồng

Kỳ quay thưởng: #00796 - Thứ 4 ngày 13/10/2021

20 34 37 39 41 42

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 27.804.912.500
Giải nhất 14 10.000.000
Giải nhì 822 300.000
Giải ba 15.428 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 10/10/2021

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

24.429.731.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00795 - Chủ nhật ngày 10/10/2021

03 25 26 29 40 42

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24.429.731.000
Giải nhất 24 10.000.000
Giải nhì 939 300.000
Giải ba 15.257 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 08/10/2021

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

22.803.507.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00794 - Thứ 6 ngày 08/10/2021

04 13 18 23 33 43

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22.803.507.000
Giải nhất 36 10.000.000
Giải nhì 1.187 300.000
Giải ba 15.500 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 06/10/2021

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

21.685.002.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00793 - Thứ 4 ngày 06/10/2021

09 11 15 20 32 36

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21.685.002.000
Giải nhất 12 10.000.000
Giải nhì 967 300.000
Giải ba 14.737 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 03/10/2021

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

20.403.874.500 đồng

Kỳ quay thưởng: #00792 - Chủ nhật ngày 03/10/2021

06 12 28 30 39 42

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 20.403.874.500
Giải nhất 6 10.000.000
Giải nhì 709 300.000
Giải ba 12.096 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 01/10/2021

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

19.241.396.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00791 - Thứ 6 ngày 01/10/2021

11 15 17 27 28 45

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19.241.396.000
Giải nhất 18 10.000.000
Giải nhì 701 300.000
Giải ba 11.189 30.000

XEM THÊM MEGA 6/45 (7 Kỳ)

Mở rộng